loading

Snahou a cílem naší společnosti je poskytovat co nejkvalitnější a nejrozsáhlejší nabídku služeb tak, abychom pokryli všechny potřeby našich zákazníků a nabídli jim kompletní řešení. Chceme být uživatelům manipulační techniky partnerem, který pomůže.

  • Údržba

    Údržba

    Naše servisní služby jsou zajišťovány po celou dobu životnosti strojů. Cílem těchto služeb je zajistit maximální disponibilitu.